Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
694963

Quyết tâm chính trị của Đảng ta trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là không thể phủ nhận

Đăng lúc: 20:00:00 07/11/2022 (GMT+7)

(TG) - Bóp méo, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta là chiêu trò mà các thế lực thù địch, phản động thường dùng trong thực hiện “diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam. Đặc biệt, mỗi khi Đảng, Nhà nước ta có chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định mới, quan trọng là họ lại tập trung xuyên tạc chống phá.

 
 

NHỮNG GIỌNG ĐIỆU SAI TRÁI

Mới đây, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

Lợi dụng sự kiện này, thông qua một số kênh truyền thông ở hải ngoại vốn thiếu thiện chí với Việt Nam và mạng xã hội, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đăng phát nhiều bài viết xuyên tạc mục đích, ý nghĩa và những nội dung của Quy định số 37-QĐ/TW. Họ cho rằng với việc ban hành quy định ấy Đảng đã “đứng ngoài”, “đứng trên” pháp luật. Họ cho rằng việc ra đời của Quy định số 37-QĐ/TW là thừa, không cần thiết bởi những nội dung mà quy định nêu ra pháp luật đã cấm rồi. Từ chỗ xuyên tạc nội dung của Quy định, họ suy diễn cho rằng việc ban hành hàng loạt quy định chứng tỏ Đảng Cộng sản Việt Nam “bất lực” không thể chống tham nhũng, tiêu cực, suy thoái thành công vì đã tìm đủ các biện pháp mà không thể thay đổi được tình hình…

Mục đích của những luận điệu nêu trên không gì khác là nhằm hạ thấp vị trí, ý nghĩa của Quy định số 37-QĐ/TW; phủ nhận thành tựu quan trọng, gieo rắc sự hoài nghi, phân tâm về tính hiệu quả trong thực hiện các quy định của Đảng nói chung và Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm nói riêng; làm suy giảm niềm tin của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; sâu xa hơn là làm suy giảm, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và chế độ xã hội… Cần khẳng định rõ rằng, những giọng điệu ấy là hết sức sai trái, thể hiện mưu đồ xấu xa, động cơ đen tối.

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH LÀ CẦN THIẾT

Chúng ta đều hiểu, trong bất kỳ chế độ xã hội nào, mọi tổ chức muốn tồn tại và phát triển để thực hiện mục đích của mình thì phải có kỷ luật. Đảng ta là chính đảng kiểu mới, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam trong hành động, được tổ chức rất chặt chẽ, đòi hỏi tính kỷ luật rất cao.

V.I.Lê-nin đã từng nói: “Không có kẻ thù nào, dù là hung bạo nhất, có thể chiến thắng được những người cộng sản, ngoại trừ chính họ tự tan rã, chính những lỗi lầm của họ và họ không kịp sửa chữa”. Quán triệt tinh thần ấy, không phải đến bây giờ mà trong suốt hành trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta thường xuyên chú trọng, đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đó là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta và chế độ ta.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đảng ta tuy nhiều người, nhưng khi tiến đánh thì chỉ như một người, đó là nhờ có kỷ luật...”. Qua từng thời kỳ, từng giai đoạn cách mạng, thậm chí trong từng nhiệm vụ, Đảng ta đều có các quy định về kỷ luật. Đảng ta coi quy định về kỷ luật là công việc hệ trọng, là việc làm thường xuyên, liên tục và mang tính kế thừa. Đối chiếu với các quy định, qua từng nhiệm kỳ, sau mỗi nhiệm vụ, với tinh thần "nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật", Đảng ta luôn dũng cảm chỉ ra những hạn chế, yếu kém để kiên quyết khắc phục, sửa chữa kịp thời, phấn đấu vươn lên. Mục đích của thực hiện các quy định không gì khác là nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Chính nhờ có kỷ luật mà hơn 90 năm qua, Đảng ta đã tồn tại và phát triển không ngừng, vượt qua mọi gian nan, thử thách, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đặc biệt hai nhiệm kỳ gần đây, quyết tâm chính trị của Đảng ta trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng càng được thể hiện rõ. Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, trong đó có Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 về những điều đảng viên không được làm, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ngang tầm nhiệm vụ. Thực tế hơn 10 năm thực hiện đã chứng minh việc ban hành quy định ấy là rất cần thiết và đã đi vào cuộc sống.

Đối với cán bộ, đảng viên từ Trung ương tới cơ sở, Quy định số 47 được xem là bộ tiêu chuẩn để tự phê bình và phê bình, tu dưỡng phấn đấu và rèn luyện bản thân. Đối với các cơ quan chức năng, Quy định số 47 là căn cứ, cơ sở để phát hiện, xử lý, ngăn chặn những hành vi sai trái. Không ít cán bộ, đảng viên diện Trung ương quản lý, trong đó có cả Ủy viên Bộ Chính trị, tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp quân đội và công an...vi phạm đã bị xử lý kỷ luật bằng các hình thức về Đảng và chính quyền, thậm chí phải chịu những hình phạt của pháp luật. Nhờ mở rộng dân chủ, kịp thời cổ vũ, khích lệ những cán bộ, đảng viên có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, luôn nêu cao tính tiền phong gương mẫu, đặc biệt là tinh thần kiên quyết, nghiêm minh trong xử lý các trường hợp vi phạm quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước, đã góp phần rất quan trọng nâng cao chất lượng đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng... Những kết quả mà Đảng ta đã thu được trong thực hiện Quy định số 47 là không thể phủ nhận.

Hiện nay, tình hình thế giới và trong nước có những diễn biến mới với nhiều thời cơ, thách thức đan xen. Đặc biệt 4 nguy cơ (tụt hậu xa hơn về kinh tế; chệch hướng XHCN; tệ tham nhũng, quan liêu; nguy cơ “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch) mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn đang hiện hữu; có mặt còn gay gắt, phức tạp hơn; tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” còn diễn biến phức tạp. Đứng trước những đòi hỏi mới, yêu cầu cao, quy mô lớn của tình hình nhiệm vụ, Đảng ta ban hành các quy định trong đó có Quy định số 37-QĐ/TW là hoàn toàn đúng đắn và cần thiết nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nội dung của Quy định số 37-QĐ/TW cơ bản kế thừa những nội dung của Quy định số 47-QĐ/TW còn phù hợp, có bổ sung một số điều mới, điều chỉnh một số điểm cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đó cũng là bước cụ thể hóa để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII nói chung và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) nói riêng nhằm từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực, lập lại trật tự, kỷ cương trong Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng.

BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH LÀ PHÙ HỢP VÀ CẦN THIẾT

Quy định số 37QĐ/TW vẫn bao gồm 19 điều như Quy định số 47. Tuy nhiên, Quy định số 37 bổ sung mới hai điều, đó là Điều 3 và Điều 13.

Tại Điều 3, Đảng ta quy định rõ đảng viên không được: “Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh;…”. Cũng ở Điều 3, Đảng ta chỉ rõ đảng viên không được: “…không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; "tư duy nhiệm kỳ", đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng”.

Tại Điều 13, Đảng ta quy định, đảng viên không được: “Can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảm trách nhiệm, hình phạt cho người khác”.

Ngoài hai điều mới như đã đề cập, Quy định số 37-QĐ/TW còn bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung mới trong từng điều cụ thể. Đáng chú ý là những nội dung nêu ở Điều 7 của quy định cũ nay chuyển lên Điều 2 và bổ sung thêm nội dung: “Không chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng”. Sau bổ sung, nội dung Điều 2 của Quy định số 37 như sau: “Không chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử các chức danh của tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ khi chưa được tổ chức đảng có thẩm quyền cho phép.”

Tương tự tại Điều 6 cũng bổ sung nội dung mới đó là: không được “đe dọa, trù dập, trả thù người khiếu nại, tố cáo; không thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật về bảo vệ người tố cáo, phê bình, góp ý"; không được "có hành vi chạy chức chạy quyền", "tham ô" ...

Tại Điều 9 bổ sung một số hành vi nghiêm cấm như “không được sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp; nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định”. Nội dung này theo quy định cũ nêu như sau: “Báo cáo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch, lịch sử bản thân không trung thực; kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định; mở tài khoản ở nước ngoài trái quy định; tham gia hoạt động rửa tiền”...

Tại Điều 11 cũng bổ sung nội dung mới đó là, đảng viên không được: “Lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước”.

Nếu so sánh giữa Quy định số 47 với Quy định số 37 và tình hình nhiệm vụ thực tế hiện nay thì thấy nội dung mà Trung ương bổ sung, điều chỉnh như đã nêu trên đều là những vấn đề cơ bản, cốt lõi, quan trọng về rèn luyện tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và những nội dung mới trong các văn kiện mà Đảng, Nhà nước đã ban hành thời gian qua.

Cái gốc rễ, cơ bản cần phải xử lý để ngăn chặn từ sớm, từ xa những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đó là chống tiêu cực trong lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đảng ta xác định lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, thế nhưng thực tế thời gian qua, bên cạnh sự chống phá của các thế lực thù địch, trong chính nội bộ ta cũng xuất hiện những tư tưởng, quan điểm sai trái xuyên tạc, phản bác, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng. Thực tế ấy đòi hỏi cuộc đấu tranh tư tưởng - lý luận, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phải được đẩy mạnh hơn.

Mặt khác, Đảng ta quy định như đã nêu tại Điều 3 còn là sự khẳng định giá trị, sức sống của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xác định rõ hơn trách nhiệm của đảng viên trong cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ, phát triển những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Tương tự, việc bổ sung Điều 13 là rất cần thiết, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ. Thực tế cho chúng ta thấy trong công cuộc đổi mới, bên cạnh những nhân tố tích cực, những thành công là cơ bản, tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là ở những đảng viên có chức, có quyền không gương mẫu, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, sa vào chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi,… Cùng với đó là những biểu hiện sai trái trong thực hiện nguyên tắc lãnh đạo; trong lề lối, phương pháp, tác phong công tác nổi lên rất rõ. Đây là một trong những nguyên nhân chủ quan cơ bản dẫn đến tình trạng suy thoái của một bộ phận cán bộ, đảng viên đã được Đảng ta nhiều lần cảnh báo.

Các nội dung khác được điều chỉnh, bổ sung, Ban Chấp hành Trung ương đều nghiên cứu, bàn thảo kỹ lưỡng và đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của sự nghiệp cách mạng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng thời gian qua. Chẳng hạn ở Điều 11 của Quy định số 37-QĐ/TW bổ sung nội dung, đảng viên không được: “Lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực…”. Không chỉ xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, nội dung này chính còn là sự cụ thể hóa chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung đã nêu trong Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng và Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng_Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng_Ảnh: TTXVN 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHẶT CHẼ, NGHIÊM TÚC VÀ HIỆU QUẢ

Tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Đảng ta đã thống nhất cao và khẳng định phải tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; ngăn chặn, đẩy lùi, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ; góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong toàn Đảng.

Quy định số 37-QĐ/TW chính là đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Mục đích cơ bản của việc ban hành Quy định số 37-QĐ/TW là tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng ngày càng tốt hơn với yêu cầu nhiệm vụ. Quy định số 37-QĐ/TW còn là căn cứ, cơ sở để tổ chức đảng đánh giá phân loại và xử lý các vi phạm của đảng viên nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị.

Để tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, chúng ta phải tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp. Đặc biệt là sự nhất quán, rốt ráo vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Một trong các biện pháp mà Ban Chấp hành Trung ương nhấn mạnh đó là phải tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, sàng lọc đội ngũ đảng viên thông qua đổi mới và nâng cao nguyên tắc tập trung dân chủ; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm phải xử lý thật nghiêm theo đúng tinh thần “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”.

Tuy nhiên, nhân tố quyết định đưa Quy định số 37-QĐ/TW vào thực tiễn vẫn là vai trò chủ quan của từng tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cao cấp, cán bộ chủ trì, chủ chốt; người đứng đầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy chúng ta: “Một tấm gương sống hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Tính tiên phong, gương mẫu rất quan trọng. Đòi hỏi từng cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ cao cấp, người đứng đầu phải nhận thức rất sâu sắc, thật đầy đủ trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước đất nước; trước Đảng để từ đó tự giác chấp hành và thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW. Như một cơ thể sống, Đảng ta và hệ thống chính trị chỉ trong sạch, vững mạnh khi từng cán bộ, đảng viên – những “tế bào” của Đảng thật sự khỏe mạnh. Mỗi cán bộ, đảng viên phải lấy Quy định số 37-QĐ/TW làm tiêu chuẩn, căn cứ rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu để ngày càng hoàn thiện hơn.

Mặt khác, công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị càng được đẩy mạnh và đạt kết quả cao thì các thế lực thù địch càng hằn học chống phá quyết liệt thông qua thực hiện “diễn biến hòa bình” bằng đủ mọi âm mưu, thủ đoạn ngày càng thâm hiểm, tinh vi, biến ảo. Thực tế đó đòi hỏi trong thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW, toàn Đảng, toàn dân ta, trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên phải khẳng định rõ quyết tâm chính trị; đồng thời đề cao cảnh giác, không chủ quan, sơ hở; nhận diện rõ ràng âm mưu, thủ đoạn và những tác hại của nó để từ đó kiên quyết đấu tranh lên án, vạch trần, phản bác mạnh mẽ với những quan điểm thù địch, luận điệu sai trái, xuyên tạc chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị./.

Đại tá, Nhà báo Phùng Kim Lân